Uusfilologinen yhdistys

Uusfilologinen yhdistys perustettiin vuonna 1887. Yhdistys pyrkii kokouksillaan, esitelmätilaisuuksillaan ja julkaisuillaan edistämään lähinnä saksaan, englantiin ja romaanisiin kieliin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta ja näiden aineiden korkeakouluopintoja.

Yhdistyksen jäsenet ovat tutkijoita, opiskelijoita ja opettajia. Jäsenmäärämme on noin 90.

Yhdistyksen vuosipäivä on 15. maaliskuuta (Friedrich Diezin syntymäpäivä vuonna 1794). Yhdistyksen säännöt löytyvät PDF icontäältä.

Puheenjohtaja
Prof. Päivi Pahta
Varapuheenjohtajat
Prof. Meri Larjavaara
Prof. Christopher Schmidt

Toimitussihteeri
FM Marja Ursin
Sihteeri
FT Carla Suhr
Rahastonhoitaja
FT Carla Suhr

Tapahtumia

Perjantai 27.11. klo 14-17:

Teemasymposium, aiheena digitalisaatio ja avoin tiede

Aiheesta luennoivat kolme kutsuttua puhujaa, yksi kultakin yhdistyksen edustamalta filologia-alalta:

Apul. prof. Maija Hirvonen (Tampereen yliopisto): Kieli ja kielet saavutettavuuden välineinä

Apul. prof. Veronika Laippala (Turun yliopisto): Tekstilajit ja niiden vaihtelu monikielisessä internetissä: mitä uusilla digitaalisilla menetelmillä on annettavaa?

Apul. prof. Tuomo Hiippala (Helsingin yliopisto): Suomi-Twitterin kielet ajassa ja tilassa

Teemasymposium järjestetään salasanalla suojattuna Zoom-kokouksena, johon kaikki halukkaat voivat osallistua verkkoyhteyden kautta. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan sähköpostilla yhdistyksen sihteerille (carla.suhr(at)helsinki.fi) 26.11. klo 12 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään salasana ja linkki Zoom-kokoukseen perjantaihin 27.11. klo 12 mennessä.