Uusfilologinen yhdistys

Uusfilologinen yhdistys perustettiin vuonna 1887. Yhdistys pyrkii kokouksillaan, esitelmätilaisuuksillaan ja julkaisuillaan edistämään lähinnä saksaan, englantiin ja romaanisiin kieliin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta ja näiden aineiden korkeakouluopintoja.

Yhdistyksen jäsenet ovat tutkijoita, opiskelijoita ja opettajia. Jäsenmäärämme on noin 90.

Yhdistyksen vuosipäivä on 15. maaliskuuta (Friedrich Diezin syntymäpäivä vuonna 1794). Yhdistyksen säännöt löytyvät PDF icontäältä.

Puheenjohtaja
Prof. Päivi Pahta
Varapuheenjohtajat
Prof. Meri Larjavaara
Prof. Christopher Schmidt

Sihteeri
FT Carla Suhr
Rahastonhoitaja
FT Carla Suhr

Tapahtumia

Torstai 30.11.2023 klo 16:1518:00

Nuorten tutkijoiden ilta
Helsingin yliopiston päärakennus sali U4062 (ns. vanha puoli) ja etäyhteys (Zoom)

Tilaisuudessa esitelmöi kolme väitöskirjantekijää, yksi kultakin yhdistyksen edustamalta filologia-alalta.

Tuulia Suvanto: Baskin kielen säilyminen Baskimaassa ja Suomessa perheen kielipolitiikan näkökulmasta

Jukke Kaaronen (Helsingin yliopisto): Parisuhde- ja perhearvojen ilmeneminen henkilöhahmojen välisessä negatiivisessa arvioinnissa 1950-luvun amerikkalaisissa tilannekomedioissa

Mareen Patzelt (Åbo Akademi): Lesestrategien als sprachenübergreifende Kompetenz? – Fähigkeiten der Lernenden, die Rolle der Lehrkraft und die Bedeutung von Lehrmaterialien.

Kaikkia osallistujia pyydetään ilmoittautumaan tällä ilmoittautumislomakkeella 29.11. klo 21:00 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään salasana ja linkki salasanalla suojattuun Zoom-kokoukseen torstaihin 30.11. klo 12 mennessä. Zoom-kokoukseen osallistumista varten ei tarvitse ladata mitään ohjelmaa tai rekisteröityä mihinkään, riittää, että avaa selaimella sähköpostitse lähetetyn linkin.

Tilaisuus on kaikille avoin.

Lisätietoja antaa yhdistyksen sihteeri Carla Suhr (carla.suhr[at]helsinki.fi).