Nyfilologiska föreningen

Nyfilologiska föreningen grundades år 1887. Föreningen ger ut sedan 1800-talets slut två skriftserier, monografiserien Mémoires de la Société Néophilologue de Helsinki och tidskriften Neuphilologische Mitteilungen. Medlemsavgiften är 25 € för medlemmer (15 € för studerande). Föreningens medlemmar kan köpa böcker i serien Mémoires de la Société Néophilologue de Helsinki till halva priset.

Ordförande
Prof. Päivi Pahta
Visordföranden
Prof. Meri Larjavaara
Prof. Christopher Schmidt

Sekretare
FT Carla Suhr
Kassör

FT Carla Suhr

Sekreterare Carla Suhr
Nyfilologiska föreningen
PL 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet
tel. (0)2941 23517
e-post: carla.suhr[at]helsinki.fi