Kontakt

Sekreterare 

Carla Suhr
Nyfilologiska föreningen
PL 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet
tel. +358 2941 23517
e-post: carla.suhr[at]helsinki.fi