Uusfilologinen yhdistys

Uusfilologinen yhdistys perustettiin vuonna 1887. Yhdistys pyrkii kokouksillaan, esitelmätilaisuuksillaan ja julkaisuillaan edistämään lähinnä saksaan, englantiin ja romaanisiin kieliin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta ja näiden aineiden korkeakouluopintoja.

Yhdistyksen jäsenet ovat tutkijoita, opiskelijoita ja opettajia. Jäsenmäärämme on noin 90.

Yhdistyksen vuosipäivä on 15. maaliskuuta (Friedrich Diezin syntymäpäivä vuonna 1794). Yhdistyksen säännöt löytyvät PDF icontäältä.

Puheenjohtaja
Prof. Päivi Pahta
Varapuheenjohtajat
Prof. Meri Larjavaara
Prof. Christopher Schmidt

Sihteeri
FT Carla Suhr
Rahastonhoitaja
FT Carla Suhr

Tapahtumia

Torstai 10.11.2022 klo 16:15-18:00

HY Päärakennus sali U2071 (ns. vanha puoli, 2. krs) tai etäyhteys (Zoom)

Nuorten tutkijoiden ilta

Tilaisuudessa esitelmöivät seuraavat nuoret tutkijat

Lauri Marjamäki (Helsingin yliopisto): "Saksan relatiivirakenteen kehitys puhuttua kieltä lähellä olevien tekstien valossa"

Ylva Biri (Helsingin yliopisto): "Kirjoittajan asennoituminen sosiaalisen median yhteisöissä: korpusavusteinen alustojen ja aihepiirien vertailu"

Mattia Retta (Helsingin yliopisto): “The implicits of hate in Italian: Political hate speech on social media”
 

Kokous järjestetään hybridimuotoisena siten, että kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä tai etänä verkkoyhteyden kautta. Kaikkia osallistujia pyydetään ilmoittautumaan oheisella ilmoittautumislomakkeella 10.11. klo 9:00 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään salasana ja linkki salasanalla suojattuun Zoom-kokoukseen torstaihin 10.11. klo 12 mennessä. Zoom-kokoukseen osallistumista varten ei tarvitse ladata mitään ohjelmaa tai rekisteröityä mihinkään, riittää, että avaa selaimella sähköpostitse lähetetyn linkin.

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/119818/lomake.html
 

Tilaisuus on kaikille avoin.

Lisätietoja antaa yhdistyksen sihteeri Carla Suhr (carla.suhr[at]helsinki.fi).