Uusfilologinen yhdistys

Uusfilologinen yhdistys perustettiin vuonna 1887. Yhdistys pyrkii kokouksillaan, esitelmätilaisuuksillaan ja julkaisuillaan edistämään lähinnä saksaan, englantiin ja romaanisiin kieliin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta ja näiden aineiden korkeakouluopintoja.

Yhdistyksen jäsenet ovat tutkijoita, opiskelijoita ja opettajia. Jäsenmäärämme on noin 90.

Yhdistyksen vuosipäivä on 15. maaliskuuta (Friedrich Diezin syntymäpäivä vuonna 1794). Yhdistyksen säännöt löytyvät PDF icontäältä.

Vuonna 2021 Uusfilologinen yhdistys on mukana Tutkitun tiedon teemavuodessa: tutkittutieto.fi

Puheenjohtaja
Prof. Päivi Pahta
Varapuheenjohtajat
Prof. Meri Larjavaara
Prof. Christopher Schmidt

Sihteeri
FT Carla Suhr
Rahastonhoitaja
FT Carla Suhr

Tapahtumia

Torstai 18.2.2021 klo 16:00-18:00

Apulaisprof. Tanja Säily (Helsingin yliopisto): Uusia tuulia morfologisen produktiivisuuden muutoksen tutkimuksessa

Kuukausikokous järjestetään salasanalla suojattuna Zoom-kokouksena, johon kaikki halukkaat voivat osallistua verkkoyhteyden kautta. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan oheisella lomakkeella 17.2. klo 12 mennessä. Ilmoittautumislomakkeella kerrotaan kokouksen virallinen osoite ja asialista. Ilmoittautuneille lähetetään salasana ja linkki Zoom-kokoukseen torstaihin 18.2. klo 12 mennessä.


 

Torstai 25.3.2021 klo 16:15-18:00

Apulaisprof. Eeva Sippola (Helsingin yliopisto): Siirtolaisuuden vaikutuksia kieli-identiteettiin Filippiinien kreoliyhteisöissä

Esityksen abstraktin voi ladata PDF icontäältä. Kuukausikokous järjestetään salasanalla suojattuna Zoom-kokouksena, johon kaikki halukkaat voivat osallistua verkkoyhteyden kautta. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan tällä lomakkeella 24.3. klo 12 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään salasana ja linkki Zoom-kokoukseen torstaihin 25.3. klo 12 mennessä.

Torstai 29.4.2021 klo 16:15-18:00

FD Christian Niedling (Helsingin yliopisto): Der mentale Text. Zu den Entstehungsprozessen von Kalevala und Nibelungenlied

Esityksen abstraktin voi ladata PDF icontäältä.

Kuukausikokous järjestetään salasanalla suojattuna Zoom-kokouksena, johon kaikki halukkaat voivat osallistua verkkoyhteyden kautta. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan tällä lomakkeella yhdistyksen sihteerille 28.4. klo 12 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään salasana ja linkki Zoom-kokoukseen torstaihin 29.4. klo 12 mennessä.