Neuphilologische Mitteilungen

Yhdistyksen aikakauslehti Neuphilologische Mitteilungen (ISSN 0028-3754), joka alkoi ilmestyä v. 1899, on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä referee-julkaisu. Lehti on indeksoitu seuraaviin indeksi- ja abstraktijulkaisuihin: Linguistic Bibliography, Linguistics Abstracts Online, MLA International Bibliography, The Year’s Work in Modern Language Studies ja Ulrich's Web. Lehti on luokiteltu tasolle 2 (johtava) Julkaisufoorumissa.

Vuosikerrasta 121 (2020) alkaen Neuphilologische Mitteilungen muuttui avoimeksi verkkojulkaisuksi (eISSN 2736-9714). Julkaisukanavana toimii TSV:n ylläpitämä tieteellisten lehtien verkkoalusta Journal.fi.

Lehti on luettavissa osoitteessa https://journal.fi/nm/.

Vanhoja vuosikertoja on saatavilla sähköisessä muodossa vuoden embargolla EBSCO:n, JSTOR:in sekä CENGAGE:n tietokannoissa. Vanhoja painettuja vuosikertoja voi tilata Tiedekirjasta osoitteesta hintaan 80 € (ulkomainen tilaushinta) tai 40 € (kotimainen tilaushinta).

Tämä julkaisu on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.

Artikkelien tarjoaminen lehteen tapahtuu Journal.fi-alustan kautta. Artikkelin tarjoaminen vaatii rekisteröitymistä alustalle.

Neuphilologische Mitteilungenin vertaisarviointikäytäntö

Neuphilologische Mitteilungenissa julkaistut artikkelit ovat vertaisarvioituja. Anonymisoidut artikkeli­käsikirjoitukset arvioi kaksi riippumatonta asiantuntijaa, ja lausunnot lähetetään tekijöille.

Arviointiprosessiin liittyvät asiakirjat tallennetaan lehden toimituksen sähköiseen arkistoon. Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan artikkelin käsikirjoitus, sitä koskevat lausunnot ja julkaisupäätös. Hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan ainoastaan tekijöiden ja arvioijien nimet sekä käsikirjoituksen otsikko.

Lehteen tarjotut käsikirjoitukset, joiden aihe ei kuulu lehden alaan tai jotka eivät vastaa lehden laatukriteerejä, eivät käy läpi vertais­arviointiprosessia. Näissä tapauksissa tekijöille ilmoitetaan suoraan, ettei artikkelia voida julkaista Neuphilologische Mitteilungenissa.

Toimittajat
Prof. Päivi Pahta, englantilainen filologia (Tampereen yliopisto)
Prof. Meri Larjavaara, romaaninen filologia (Åbo Akademi)

Prof. Christopher Schmidt, germaaninen filologia (Åbo Akademi)
Managing editor: FT Carla Suhr (Helsingin yliopisto)

Toimitusneuvosto
romaaninen filologia:

Luis García Fernández (Universidad Complutense de Madrid)
Enrico Garavelli (University of Helsinki)
Dominique Lagorgette (Université Savoie Mont Blanc)
Leena Löfstedt (Center for Medieval and Renaissance Studies, University of California at Los Angeles)
Begoña Sanromán Vilas (University of Helsinki)
englantilainen filologia:
Hendrik De Smet (KU Leuven)
Colette Moore (University of Washington)
Minna Palander-Collin (Helsingin yliopisto)
Matti Peikola (Turun yliopisto)

Olga Timofeeva (Universität Zürich)
germaaninen filologia:
Albrecht Greule (Universität Regensburg)
Hartmut Lenk (Helsingin yliopisto)

Jarmo Korhonen (Helsingin yliopisto)
Michael Prinz (Uppsalan yliopisto)

Susanne Tienken (Stockholm universitet)

Arvosteltavaksi lähetettävät julkaisut toimitetaan Managing editorille:
Carla Suhr
Uusfilologinen yhdistys 
PL 24
00014 Helsingin yliopisto
puh. (0)2941 23517