Neuphilologische Mitteilungen

Yhdistyksen aikakauslehti Neuphilologische Mitteilungen (ISSN 0028-3754), joka alkoi ilmestyä v. 1899, on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä referee-julkaisu. Lehti on indeksoitu seuraaviin indeksi- ja abstraktijulkaisuihin: Linguistic Bibliography, Linguistics Abstracts Online, MLA International Bibliography, The Year’s Work in Modern Language Studies ja Ulrich's Web. Lehti on luokiteltu tasolle 2 (johtava) Julkaisufoorumissa.

Vuosikerrasta 121 (2020) alkaen Neuphilologische Mitteilungen muuttuu avoimeksi verkkojulkaisuksi (eISSN 2736-9714). Julkaisukanavana toimii TSV:n ylläpitämä tieteellisten lehtien verkkoalusta Journal.fi. Vanhoja vuosikertoja on saatavilla sähköisessä muodossa vuoden embargolla EBSCO:n, JSTOR:in sekä CENGAGE:n tietokannoissa. Vanhoja painettuja vuosikertoja voi tilata Tiedekirjasta osoitteesta hintaan 80 € (ulkomainen tilaushinta) tai 40 € (kotimainen tilaushinta).

Tämä julkaisu on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.

PDF iconVuosikerran 122 (2021) sisällysluettelo

Artikkelien tarjoaminen lehteen tapahtuu Journal.fi-alustan kautta. Artikkelin tarjoaminen vaatii rekisteröitymistä alustalle.

Neuphilologische Mitteilungenin vertaisarviointikäytäntö

Neuphilologische Mitteilungenissa julkaistut artikkelit ovat vertaisarvioituja. Anonymisoidut artikkeli­käsikirjoitukset arvioi kaksi riippumatonta asiantuntijaa, ja lausunnot lähetetään tekijöille.

Arviointiprosessiin liittyvät asiakirjat tallennetaan lehden toimituksen sähköiseen arkistoon. Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan artikkelin käsikirjoitus, sitä koskevat lausunnot ja julkaisupäätös. Hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan ainoastaan tekijöiden ja arvioijien nimet sekä käsikirjoituksen otsikko.

Lehteen tarjotut käsikirjoitukset, joiden aihe ei kuulu lehden alaan tai jotka eivät vastaa lehden laatukriteerejä, eivät käy läpi vertais­arviointiprosessia. Näissä tapauksissa tekijöille ilmoitetaan suoraan, ettei artikkelia voida julkaista Neuphilologische Mitteilungenissa.

Toimittajat
Prof. Päivi Pahta, englantilainen filologia (Tampereen yliopisto)
Prof. Meri Larjavaara, romaaninen filologia (Åbo Akademi)

Prof. Christopher Schmidt, germaaninen filologia (Åbo Akademi)
Managing editor: FT Carla Suhr (Helsingin yliopisto)

Toimitusneuvosto
romaaninen filologia:

Leena Löfstedt (Center for Medieval and Renaissance Studies, University of California at Los Angeles)
Elina Suomela-Härmä (Helsingin yliopisto)
Martin Glessgen (Universität Zürich/Ecole pratique des hautes études)
Luis García Fernández (Universidad Complutense de Madrid)
englantilainen filologia:
Leena Kahlas-Tarkka (Helsingin yliopisto)
Matti Peikola (Turun yliopisto)
Minna Palander-Collin (Helsingin yliopisto)
Colette Moore (University of Washington)
Hendrik De Smet (KU Leuven)
germaaninen filologia:
Jarmo Korhonen (Helsingin yliopisto)
Irma Hyvärinen (Helsingin yliopisto)
Henrik Nikula (Turun yliopisto)
Albrecht Greule (Universität Regensburg)
Michael Prinz (Uppsalan yliopisto)

Arvosteltavaksi lähetettävät julkaisut toimitetaan Managing editorille:
Carla Suhr
Uusfilologinen yhdistys 
PL 24
00014 Helsingin yliopisto
puh. (0)2941 23517