Neuphilologische Mitteilungen

 

Föreningens tidskrift Neuphilologische Mitteilungen (ISSN 0028-3754, eISSN 2736-9714är en referee-publikation som grundades år 1899 och utkommer två gånger per år. Tidskriften kan läsas här: https://journal.fi/nm

Redaktion
Prof. Päivi Pahta, engelsk filologi (Tammerfors universitet)
Prof. Meri Larjavaara, romansk filologi (Åbo Akademi)
Prof. Christopher Schmidt, germansk filologi (Åbo Akademi)
Managing editor: FD Carla Suhr (Helsingfors universitet)

Sakkunniga
romansk filologi:
Luis García Fernández (Universidad Complutense de Madrid)
Dominique Lagorgette (Université Savoie Mont Blanc)
Leena Löfstedt (
Center for Medieval and Renaissance Studies, University of California at Los Angeles)
Begoña Sanromán Vilas (University of Helsinki)
Elina Suomela-Härmä (Helsingfors universitet)

engelsk filologi:
Hendrik De Smet (KU Leuven)
Colette Moore (University of Washington)

Minna Palander-Collin (
Helsingfors universitet)
Matti Peikola (Åbo universitet)
Olga Timofeeva (Universität Zürich)

germansk filologi:
Albrecht Greule (Universität Regensburg)
Irma Hyvärinen (
Helsingfors universitet)
Jarmo Korhonen (Helsingfors universitet)
Michael Prinz (Uppsala universitet)
Susanne Tienken (Stockholm universitet)

Publikationer avsedda för recension sändes till Managing editor:
Carla Suhr
Nyfilologiska föreningen
PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet